Verwarmen met een warmtepomp

Stappenplan voor ontwerp


Als installateur een goede warmtepomp-installatie ontwerpen

=

alle ontwerpstappen grondig doorlopen.


Een goede warmtebron is nodig waaruit de warmtepomp jaar-in-jaar-uit
voldoende hernieuwbare warmte kan ontginnen.

Een afgiftesysteem op lage temperatuur is nodig, niet enkel in ontwerp, maar ook tijdens werking!
Anders wordt het warmtepomprendement nooit hoog.

Het verwarmingsvermogen goed bepalen is belangrijk, want elke kW te veel
betekent extra investering in afgifte, warmtepomp én warmtebron.

Lucht, bodem of warmtenet als bron? Niet enkel vermogen,
maar ook de hoeveelheid energie die ze moet leveren is belangrijk.

Een juist hydraulisch ontwerp is nodig om efficiënte werking en een laag pompverbruik te garanderen.

 

We kunnen je hierin bijstaan en samen de onderstaande stappen doorlopen


Hoeveel kW?

Warmteverliesberekening en en eventueel koellastberekening, volgens EN12831 en VDI2078


Hoeveel kWh?

Vermogen is belangrijk, maar energievraag net zoveel. Om een vergelijking met andere technologieën te maken, maar ook om de warmtebron te dimensioneren. Die moet immers de hernieuwbare omgevingswarmte leveren op zo hoog mogelijke temperatuur. Zonder goede warmtebron, geen efficiënte warmtepomp.


Afgifte

Vloerverwarming, radiatoren, ventilo-convectoren: Dimensionering volgens EN1264 en EN442


Distributie

Debieten, leidingdiameters, collectoren en drukvallen


Principeschema

De opbouw van de installatie is cruciaal voor de goede werking


Warmtebron

Lucht: Geluid en een vlotte luchtcirculatie
Geothermie: hoeveel meter verticale boringen zijn nodig?
Bodem horizontaal: hoeveel m² zijn nodig?
Kan een koppeling met een warmtenet?


Investeringsanalyse

Investering versus jaarlijkse kosten voor energie en onderhoud, vergelijking van warmtepomp met andere technologieën.


Als we je kunnen bijstaan in het ontwerp van je warmtepompinstallatie, geef je gegevens door en we nemen contact op!